Anterieure overeenkomst en bestemmingsplan gemeente voor aantal sociale huurwoningen

Samenvatting

Gemeenten dienen bij nieuwbouw binnen de kaders te blijven die in de Woonvisie zij geformuleerd. Voor de aantallen sociale huurwoningen die gebouwd gaan worden, is het van belang te kijken naar het moment van het indienen van het bestemmingsplan. Dat moment bepaalt de randvoorwaarden binnen de dan geldende Woonvisie. Gemeenten kunnen met anterieure overeenkomsten ook de duur van het aanbieden van sociale huurwoningen vastleggen.

Volledige tekst

Bestemmingsplan “’t Laantje 3 en 4” in Nieuw-Loosdrecht

Op 10 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan “’t Laantje 3 en 4” vastgesteld. Twee bestaande vrijstaande woningen worden vervangen door een appartementencomplex met 49 huur- en/of koopappartementen, verdeeld over vier woonlagen. Appellanten vrezen dat hiermee hun woon- en leefklimaat wordt aangetast.

Toetsingskader

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van een bestemmingsplan beleidsruimte en dient de betrokken belangen af te wegen. De aangewezen bestemmingen en regels daaromtrent moeten aansluiten bij een goede ruimtelijke ordening. De ABRvS oordeelt niet of het bestemmingsplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De ABRvS toetst wel of de vaststelling van het bestemmingsplan op basis van de beroepsgronden in overeenstemming met het recht heeft plaatsgevonden.

Deel van het betoog van appellanten

Appellanten stellen dat het bestemmingsplan in strijd is met de Woonvisie Wijdemeren 2021-2024. Deze Woonvisie 2021-2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 juli 2021 en zou zeventien appartementen in de sociale sector voorschrijven en niet zestien, zoals in het bestemmingsplan vastgesteld. Volgens de Woonvisie 2021-2024 dient een derde van de woningen in het middeldure huur- of koopsegment te vallen en niet elf, zoals in het bestemmingsplan vastgesteld. Verder halen appellanten aan dat het merendeel huur- en koopwoningen in de vrije sector zijn. Het bestemmingsplan, komt, anders dan de gemeenteraad stelt, onvoldoende tegemoet aan het inlopen van het woningtekort, aldus appellanten.

Reactie gemeenteraad

De gemeenteraad haalt aan dat de Woonvisie 2021-2024 meldt dat de randvoorwaarden bij het realiseren van nieuwbouw hun werking zullen hebben voor bestemmingsplannen die vanaf het moment van vaststelling van de Woonvisie 2021-2024 worden gemaakt en ingediend. De oude kaders uit de Woonvisie 2016-2020 gelden voor bestemmingsplannen die gemaakt en ingediend zijn voordat de Woonvisie 2021-2024 is vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voor “’t Laantje 3 en 4” lag ter inzage vanaf 18 maart 2021. De gemeenteraad meent dan ook dat de randvoorwaarden van de Woonvisie 2021-2024 niet van toepassing zijn omdat deze pas op 8 juli 2021 zijn vastgesteld.

Oordeel Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS)

De ABRvS oordeelt op 18 januari 2023 dat het bestemmingsplan niet in overeenstemming met de Woonvisie 2021 – 2024 had hoeven te zijn nu deze na het ter inzage aanbieden van het bestemmingsplan is vastgesteld. De ABRvS haalt ook aan dat de Woonvisie 2016-2020 voorschrijft dat een derde van de nieuwbouwwoningen in de sociale sector valt. Er wordt geen quotum genoemd voor het middensegment. De Woonvisie 2016-2020 spreekt van minimaal een derde deel “betaalbare” woningen en twee vijfde deel gestapelde bouw. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet daarin. De ABRvS wijst er ook op dat het gemeentebestuur in een anterieure overeenkomst is overeengekomen dat de komende tien jaar in ieder geval zestien sociale huurwoningen zullen worden gerealiseerd.

Anterieure overeenkomst gemeente

Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen een gemeente als exploitant en een particuliere partij dat een bepaald perceel in eigendom heeft. In de anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd over het ontwikkelen van dat perceel. Het gaat dus om concrete gebiedsontwikkeling. De anterieure overeenkomst wordt afgesloten voorafgaand aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Bronnen

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@134972/202202248-1-r1/#highlight=anterieure%20overeenkomst

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/vragen-en-antwoorden/resterende-vragen/anterieure/

Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Gepubliceerd door Babita Bissumbhar

Welkom op mijn website. Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2. Ik schrijf in mijn blogs over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving over praten. In 'Blog 1 Nederland' bespreek ik ontwikkelingen en zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht. In 'Blog 2 Primary school language' schrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in het buitenland. Ik hoop dat de blogs voor jou als lezer informatief zijn. Wil je een deel van de tekst overnemen, vraag dan eerst mijn toestemming. Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: