Home

Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2.

In mijn blogs schrijf ik over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving het over hebben.

In ‘Blog 1 Nederland’ schrijf ik over zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht.

In ‘Blog 2 Primary school language’ beschrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in ontwikkelingslanden:

Point 4.1 of the Sustainable Development Goals aims to ‘ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes’ by 2030. Point 4.5 targets to ‘eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education … for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations’ (UNGA, 2015b). These targets don’t mention the role of the language-of-instruction in providing access to literacy and quality education.

Source:

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004430365/BP000013.xml

Recente berichten

Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld

Samenvatting Gisteren, 16 november 2021, heeft het Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving over het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Het Gerechtshof heeft ook de vordering tot voorlopige opschorting van de UBO-wetgeving afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen lijden.Meer lezen over “Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld”

Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen

Samenvatting In 2020 was er een lichte daling van het aantal voorgelegde geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS). Niet alle ingediende geschillen hebben tot een uitspraak geleid. Een aantal is niet-ontvankelijk verklaard bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van een voldoende en concreet belang. Een aantal geschillen isMeer lezen over “Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen”

Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?

Samenvatting Over vier weken, per 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is gericht op het bestuur en toezicht van alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Per 1 juli 2021 kan ook hier een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld worden. Belangrijke punten van de WBTR zijnMeer lezen over “Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?”

Photo by Nathan Riley on Unsplash

Wil je (een deel van) de tekst overnemen? Vraag dan mijn toestemming.

Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.