Home

Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2.

Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

In mijn blogs schrijf ik over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving het over hebben. Wil je (een deel van) de tekst overnemen? Vraag dan mijn toestemming.

In ‘Blog 1 Nederland’ schrijf ik vooral over zaken op het gebied van wonen, werken, studeren en ondernemen.

In ‘Blog 2 Primary school language’ beschrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in ontwikkelingslanden:

Recente berichten

Anterieure overeenkomst en bestemmingsplan gemeente voor aantal sociale huurwoningen

Samenvatting Gemeenten dienen bij nieuwbouw binnen de kaders te blijven die in de Woonvisie zij geformuleerd. Voor de aantallen sociale huurwoningen die gebouwd gaan worden, is het van belang te kijken naar het moment van het indienen van het bestemmingsplan. Dat moment bepaalt de randvoorwaarden binnen de dan geldende Woonvisie. Gemeenten kunnen met anterieure overeenkomsten…

Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld

Samenvatting Gisteren, 16 november 2021, heeft het Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving over het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Het Gerechtshof heeft ook de vordering tot voorlopige opschorting van de UBO-wetgeving afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen lijden.…

Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen

Samenvatting In 2020 was er een lichte daling van het aantal voorgelegde geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS). Niet alle ingediende geschillen hebben tot een uitspraak geleid. Een aantal is niet-ontvankelijk verklaard bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van een voldoende en concreet belang. Een aantal geschillen is…

Photo by Nathan Riley on Unsplash

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.