Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente

Samenvatting Staatssteun is in beginsel niet toegestaan. Staatssteun kan de mededinging op de markt verstoren en moet ter goedkeuring aan de Europese Commissie (EC) worden voorgelegd. Bij reeds gedane grondtransacties zonder melding bij de EC kan verstoring van de mededinging hersteld worden door nietigverklaring van de koopovereenkomst. Dit betekent dat de overheid dan nooit eigenaarMeer lezen over “Terugleveren bouwgrond na verboden staatssteun gemeente”