UBO-register vandaag live

Samenvatting

Het UBO-register treedt vandaag in werking. Het register is in het leven geroepen als preventief middel tegen fraude, witwassen van geld en/of terrorismefinanciering. De UBO, de Ultimate Beneficial Owner, is de persoon die de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie is. Hij/zij heeft een belang van meer dan 25% in de organisatie. Organisaties hebben anderhalf jaar tijd om zich in te schrijven in het register. Zich niet inschrijven kan leiden tot een geldboete, taakstraf of hechtenis. Eenmans/eenvrouwszaken, verenigingen waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte of niet zijn ingeschreven in het Handelsregister en beursgenoteerde vennootschappen hoeven zich niet in te schrijven.

Volledige tekst

Wat is het UBO-register?

Vandaag, 27 september 2020, treedt het UBO-register in werking. Met de Ultimate Beneficial Owner wordt de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie bedoeld. Het betreft de natuurlijke persoon, een mens, die een financieel belang van meer dan 25% en/of feitelijke zeggenschap in de organisatie heeft. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Nieuwe organisaties moeten zich binnen één week aan de balie of via de notaris inschrijven in het UBO-register. Bestaande organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om zich, uit eigen initiatief of op uitnodiging van de Kamer van Koophandel, kosteloos in te schrijven. Dat kan online. Het niet naleven van de registratieplicht wordt gezien als een economisch delict. Hierop kan een straf worden opgelegd in de vorm van een geldboete, taakstraf of hechtenis. Tevens kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opgelegd worden.

Waarom het UBO-register?

Het UBO-register vloeit voort uit de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn. Het UBO-register is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen hun identiteit achter een organisatie verschuilen en het financiële stelsel gebruiken voor fraude, het witwassen van geld en/of terrorismefinanciering. Hiermee groeit het vertrouwen van burgers in de strijd van de overheid tegen ondermijnende criminaliteit.

Wie hoeft zich niet in te schrijven in het UBO-register?

Inschrijving in het UBO-register is niet voor iedereen verplicht. Je schrijft je niet in als je een eenmans/eenvrouwszaak hebt. Uit het Handelsregister blijkt namelijk al wie de natuurlijke persoon in de organisatie is. De inschrijvingsplicht geldt ook niet voor verenigingen waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte of niet zijn ingeschreven in het Handelsregister. Evenmin geldt de plicht voor beursgenoteerde vennootschappen.  

Inzage UBO-register

Het openbare gedeelte van het UBO-register is doorzoekbaar op naam van de organisatie, dus niet op naam van de natuurlijke persoon. Op verzoek en tegen betaling is UBO-informatie ter inzage beschikbaar. Het gaat om naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit, aard en omvang van het economisch belang van de uiteindelijke belanghebbende. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij risico op chantage en ontvoering, kan de uiteindelijke belanghebbende de Kamer van Koophandel vragen deze gegevens af te schermen. Voor bepaalde bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie en de Financiële Inlichtingen Eenheid zijn alle gegevens inzichtelijk.

Privacy UBO-register

Het UBO-register moet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Privacywetgeving. Na kritiek over onnodig inbreuk op de privacy is een aantal barrières ingebouwd. Zo moeten personen die toegang willen tot het UBO-register zich vooraf identificeren. Bovendien kan de uiteindelijke belanghebbende inzage krijgen in het aantal keren dat zijn/haar gegevens zijn ingezien.

Nederland te laat met UBO-register

De Europese richtlijn had op 10 januari 2020 omgezet dienen te zijn in nationale regelgeving. De Eerste Kamer heeft op 23 juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel voor implementatie. Omdat Nederland te laat is, heeft de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof van Justitie gedaagd. Nederland hangt hiermee een boete boven het hoofd.

Bronnen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-231.html

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie

Gepubliceerd door Babita Bissumbhar

Welkom op mijn website. Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2. Ik schrijf in mijn blogs over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving over praten. In 'Blog 1 Nederland' bespreek ik ontwikkelingen en zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht. In 'Blog 2 Primary school language' schrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in het buitenland. Ik hoop dat de blogs voor jou als lezer informatief zijn. Wil je een deel van de tekst overnemen, vraag dan eerst mijn toestemming. Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: