Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld

Samenvatting Gisteren, 16 november 2021, heeft het Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving over het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Het Gerechtshof heeft ook de vordering tot voorlopige opschorting van de UBO-wetgeving afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen lijden.Meer lezen over “Addendum: UBO-register ook in hoger beroep niet buiten werking gesteld”

Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?

Samenvatting Over vier weken, per 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is gericht op het bestuur en toezicht van alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Per 1 juli 2021 kan ook hier een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld worden. Belangrijke punten van de WBTR zijnMeer lezen over “Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?”

Last onder dwangsom vanwege nepvolgers en neplikes Instagram

Samenvatting Bicep Papa B.V. (Bicep Papa) maakt voor de promotie van zijn voedingssupplementen gebruik van social mediakanalen. Het bedrijf laat nepvolgers en neplikes plaatsen op verschillende Instagramaccounts. De Autoriteit Consumenten Markt (ACM) gebruikt voor het onderzoek hiernaar de online sociale media analysetool ‘Hypeauditor’. De ACM legt Bicep Papa voor deze oneerlijke, misleidende handelspraktijk de verplichting opMeer lezen over “Last onder dwangsom vanwege nepvolgers en neplikes Instagram”

Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk

Samenvatting Pulsvisserij maakt gebruik van de pulskor. Vissen schrikken van de stroomschokjes en worden uit de zandbodem de sleepnetten ingelokt. Per 1 juli 2021 komt er een algeheel verbod op pulsvisserij. Nederland is het hier niet mee eens en zet nieuw wetenschappelijk onderzoek op de agenda van de Europese Commissie (EC). Pulsvisserij blijkt minder schadelijkMeer lezen over “Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk”

Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied

Samenvatting Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie (EU). Bedreigde plant- en diersoorten worden in Natura 2000-gebieden beschermd zodat de biodiversiteit behouden blijft. De Wet Natuurbescherming (Wnb) waarborgt de bescherming van de Natura 2000- gebieden in Nederland. Voor het gebruik van een overloopparkeerterrein dat in een Natura 2000-gebied ligt, magMeer lezen over “Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied”

Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang

Samenvatting Eén van de taken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het houden van toezicht op de naleving van de Mededingingswet (Mw). De Mw heeft consumentenbescherming tot doel en stelt regels over oneerlijke concurrentie en misbruik van machtsposities. De Mw maakt een uitzondering op het verbod van oneerlijke concurrentie als het gaat omMeer lezen over “Oneerlijke concurrentie fitnessmarkt geen spoedeisend belang”

Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb

Samenvatting Bij verhuur van een deel van de eigen woning wordt 70% van de jaarlijkse verhuurinkomsten in de inkomensheffing meegenomen. Dit geldt ook voor verhuur via Airbnb. Voor kamerverhuurvrijstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. De verhuurinkomsten mogen niet boven een bepaald jaarbedrag uitkomen. De verhuur mag niet van korte duur zijn. Het verhuurdeMeer lezen over “Inschrijvingseis kamerverhuurvrijstelling Airbnb”

Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015

Samenvatting Om de overproductie van (koe)melk te reguleren, is het melkquotum ingevoerd. Na stabilisatie van de productie en een hogere vraag is het melkquotum in 2015 na dertig jaar afgeschaft. Daarna volgde een fors hogere uitstoot van fosfaat door een hoge melkproductie. Daarom is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De melkveehouder kan fosfaatrechten, productierechten, kopen.Meer lezen over “Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015”

Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop

Samenvatting Coffeeshops mogen alleen reclame maken in de vorm van een beknopte aanduiding ter plaatse. Harddrugs mogen er niet voorhanden zijn en/of verkocht worden. Verder mag geen overlast geconstateerd worden. Verkoop aan jeugdigen tot achttien jaar is eveneens verboden. Alle verkoop met dezelfde persoon op dezelfde dag is beperkt tot vijf gram voor eigen gebruik.Meer lezen over “Intrekking exploitatievergunning en schrapping van gedooglijst coffeeshop”

UBO-register vandaag live

Samenvatting Het UBO-register treedt vandaag in werking. Het register is in het leven geroepen als preventief middel tegen fraude, witwassen van geld en/of terrorismefinanciering. De UBO, de Ultimate Beneficial Owner, is de persoon die de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie is. Hij/zij heeft een belang van meer dan 25% in de organisatie. Organisaties hebben anderhalfMeer lezen over “UBO-register vandaag live”