Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?

Samenvatting Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen beoogt te komen tot gelijke beloning van vrouwen en mannen. Een maatregel hiertoe is een certificaat als bewijs van gelijke beloning. Ondernemers dienen elke drie jaar een certificaat aan te vragen. Niet aanvragen kan leiden tot een boete. Wanneer de ondernemer geenMeer lezen over “Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?”