Programma van reflectie Raad van State na oproep POK

Samenvatting Na het harde oordeel over de rol van staatsmachten in de kinderopvangtoeslagenzaken geeft de Raad van State met een Programma van reflectie gehoor aan de oproep tot reflectie op haar eigen rol hierin. Dit Programma onderzoekt de taak, handelwijze en rechtspraak bij rechtszaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bevoegdMeer lezen over “Programma van reflectie Raad van State na oproep POK”

Vrouwenquotum

Samenvatting Het wetsvoorstel om boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) te wijzigen, is gericht op een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit wordt bereikt door een verplichte samenstelling van minimaal een derde mannen en een derde vrouwen in de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. Het isMeer lezen over “Vrouwenquotum”

Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs

Samenvatting Het nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek heeft vijf doelen geformuleerd voor 2025. Door het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving wordt het voor iedereen mogelijk op gelijke voet een bijdrage te leveren aan het Nederlands onderwijs en onderzoek. Dit komt bijdragen aan mondiale uitdagingen als klimaatverandering enMeer lezen over “Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs”

Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?

Samenvatting Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen beoogt te komen tot gelijke beloning van vrouwen en mannen. Een maatregel hiertoe is een certificaat als bewijs van gelijke beloning. Ondernemers dienen elke drie jaar een certificaat aan te vragen. Niet aanvragen kan leiden tot een boete. Wanneer de ondernemer geenMeer lezen over “Certificaat voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen haalbaar?”