Moties tegen Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs

Samenvatting

Het nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek heeft vijf doelen geformuleerd voor 2025. Door het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving wordt het voor iedereen mogelijk op gelijke voet een bijdrage te leveren aan het Nederlands onderwijs en onderzoek. Dit komt bijdragen aan mondiale uitdagingen als klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen ten goede. Op 1 december 2020 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen. Eén daarvan is de motie om geen barometer bij te houden met betrekking tot de etnische of migratieachtergrond van studenten en medewerkers. Een andere aangenomen motie is de motie tegen beleidsinzet voor het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs.

Volledige tekst

Nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie

Op 1 september heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Actieplan Diversiteit en Inclusie in onderwijs en onderzoek gepresenteerd. Het nationaal actieplan is opgesteld na de Europese Gender Summit van oktober 2019 in Amsterdam. Het betreft een samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Vereniging van Universiteiten, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Expertise Centrum Diversiteit en het Landelijk Overleg Diversity Officers. Het actieplan wordt onderschreven door Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL. Het mbo en hbo zullen in de nabije toekomst betrokken worden.

Maatschappelijk belang nationaal actieplan Diversiteit en Inclusie

Ongelijkheid en vooroordelen op grond van culturele achtergrond, gender, geaardheid of andere persoonlijke kenmerken zijn nog steeds in de structuur, methoden en cultuur van onderwijs- en onderzoeksinstellingen aanwezig. Van alle 43873 masterstudenten die in 2018 een diploma behaalden, hadden 6782 studenten een niet-Westerse migratieachtergrond. Een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving moedigt mensen uit ondervertegenwoordigde groepen aan om een volgende stap in hun carrière te zetten. Hiermee wordt deelname aan de organisatie en besluitvorming op gelijke voet voor iedereen mogelijk. Het nationaal actieplan schept randvoorwaarden voor een veilige leer- en werkomgeving waarin mensen vanuit verschillende achtergronden zich thuis voelen om met hun onderscheidende perspectieven hun bijdrage te leveren. Hiermee kan Nederlands onderzoek en onderwijs de internationale toppositie behouden. Dit bevordert tevens bijdragen aan mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en het welzijn van de bevolking.

Vijf doelstellingen actieplan Diversiteit en Inclusie voor 2025

Het eerste doel van het nationaal actieplan is dat diversiteit beter verankerd wordt in bestaande instrumenten zoals kwaliteitszorg. Het tweede doel is dat diversiteit beter gemonitord wordt. De instroom van talent moet immers geborgd worden en blijven. Verder moet er een awardsysteem ingesteld worden voor kaderstelling en richtinggeving van het diversiteitsbeleid. De institutionele diversiteitsplannen moeten ondersteund en met elkaar in lijn worden gebracht. Tot slot wordt een nationaal kenniscentrum ingericht waarin expertise en kennis ontwikkeld, gebundeld en gedeeld kunnen worden. Om deze ambities te kunnen realiseren wordt er een nationale adviescommissie ingesteld.

Motie tegen barometer etnische of migratieachtergrond

Op 1 december 2020 heeft de Tweede Kamer vergaderd over het nationaal actieplan. Bij dit actieplan zijn tien moties ingediend, waarvan er acht zijn aangenomen. Eén van de aangenomen moties is de motie waarin de regering verzocht werd om binnen het nationaal actieplan geen cijfers of barometer bij te houden met betrekking tot de etnische of migratieachtergrond van studenten en medewerkers. De overweging hiervoor is dat personen niet gereduceerd mogen worden tot hun etniciteit en migratieachtergrond en dat het daarom onwenselijk is om een barometer van etniciteit en migratieachtergrond bij te houden. De motie is met 83 stemmen aangenomen.

Motie tegen beleidsinzet voor het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs

Een andere aangenomen motie verzocht de regering om af te zien van beleidsinzet op het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs. De overweging hier is dat voorkomen moet worden dat vormen van diversiteitspolitie in het hoger onderwijs ontstaan. Deze motie is met 78 stemmen aangenomen.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/09/01/toespraak-van-minister-van-engelshoven-bij-presentatie-actieplan-diversiteit-en-inclusie-in-onderwijs-en-onderzoek

file:///C:/Users/cbiss/Downloads/Nationaal_actieplan_voor_meer_diversiteit_en_inclusie_in_het_hoger_onderwijs_en_onderzoek.pdf

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P19238

Photo by Brittani Burns on Unsplash

Gepubliceerd door Babita Bissumbhar

Welkom op mijn website. Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2. Ik schrijf in mijn blogs over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving over praten. In 'Blog 1 Nederland' bespreek ik ontwikkelingen en zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht. In 'Blog 2 Primary school language' schrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in het buitenland. Ik hoop dat de blogs voor jou als lezer informatief zijn. Wil je een deel van de tekst overnemen, vraag dan eerst mijn toestemming. Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: