Last onder dwangsom vanwege nepvolgers en neplikes Instagram

Samenvatting

Bicep Papa B.V. (Bicep Papa) maakt voor de promotie van zijn voedingssupplementen gebruik van social mediakanalen. Het bedrijf laat nepvolgers en neplikes plaatsen op verschillende Instagramaccounts. De Autoriteit Consumenten Markt (ACM) gebruikt voor het onderzoek hiernaar de online sociale media analysetool ‘Hypeauditor’. De ACM legt Bicep Papa voor deze oneerlijke, misleidende handelspraktijk de verplichting op om de nepvolgers en neplikes binnen één maand te verwijderen en verwijderd te houden. De nepvolgers en neplikes worden gezien als het zich op bedrieglijke wijze voordoen als consument. Voor elke week dat Bicep Papa nog nepvolgers of neplikes heeft, moet € 12.500 betaald worden, met een maximum van € 100.000.

Volledige tekst

Niet-authentieke engagement

De ACM acht engagement niet-authentiek als het niet de daadwerkelijke aanbeveling of beoordeling van een echte consument weerspiegelt. Engagement is ook niet-authentiek als de algemene presentatie van de informatie een positiever beeld van de handelaar, het product of het bedrijf schetst dan het in werkelijkheid is.

Oneerlijke handelspraktijken

Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die
de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, eventueel door de algemene presentatie, waardoor de gemiddelde consument een besluit neemt dat hij anders niet had genomen. Dit geldt ook voor de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces, een verklaring of een symbool in verband met directe of indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het product. Ook is dit van toepassing op de hoedanigheid van de handelaar, zoals zijn identiteit en connecties (artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en f, Burgerlijk Wetboek (BW)).

Tekst artikel 6: 193g, onder v BW
Photo by Babs Bissumbhar

Misleidende handelspraktijk: zich op bedrieglijke wijze voordoen als consument

Artikel 6: 193g BW noemt 23 handelspraktijken die onder alle omstandigheden als misleidend worden beschouwd. Een voorbeeld, onder sub f, tweede bullet, is producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden en vervolgens weigeren een bestelling op te nemen of het product binnen een redelijke termijn te leveren. Een ander voorbeeld, onder sub j, is wettelijke rechten van consumenten voorstellen als een onderscheidend kenmerk van het aanbod van de handelaar. Onder sub v wordt het zich op bedrieglijke wijze voordoen als consument onder alle omstandigheden als misleidend beschouwd.

Wet handhaving consumentenbescherming

De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) is in
2006 in werking getreden. Aanleiding hiervoor is de Europese verordening 2006/2004 over samenwerking bij de handhaving van consumentenbescherming. In Nederland houdt de ACM toezicht op de naleving van consumentenregels. Artikel 2.9 Whc bepaalt dat, indien de ACM van oordeel is dat een inbreuk of inbreuk binnen de Unie heeft plaatsgevonden, een last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Op grond van artikel 8.8 Whc is het een handelaar niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten. De ACM kan optreden als sprake is van een overtreding van artikel 8.8 Whc die schade toebrengt aan de collectieve belangen van consumenten.

Bicep Papa krijgt last onder dwangsom van € 100.000

Bicep Papa houdt via internet een detailhandel in voedingssupplementen en aanverwante producten. Voor de promotie van deze producten gebruikt het bedrijf verschillende social mediakanalen. Op de profielpagina’s van zijn Instagramaccounts staat een link die naar zijn website verwijst en vice versa. In de periode september 2018 tot mei 2020 verricht Bicep Papa verschillende betalingen aan een aanbieder van niet authentieke Engagement voor het plaatsen van niet authentieke consumentenbeoordelingen en -aanbevelingen, in de vorm van 57000 volgers en 22000 likes op zijn Instagramaccounts. De ACM maakt bij het onderzoek hiernaar ook gebruik van de online sociale media analysetool ‘Hypeauditor’. De ACM legt Bicep Papa op 24 november 2020 de last op om de overtredingen uiterlijk 24 december 2020 te beëindigen en beëindigd te houden. Voor elke week of gedeelte van de week dat Bicep Papa hier na 24 december 2020 niet aan heeft voldaan, moet een dwangsom van € 12.500 met een maximum van € 100.000 betaald worden.

Motivering besluit ACM

Door het laten plaatsen van niet-authentieke engagement wordt op bedrieglijke wijze beweerd of de indruk gewekt dat niet wordt opgetreden ten behoeve van de handel of bedrijf van Bicep Papa, of doet Bicep Papa zich op bedrieglijke wijze voor als consument. Voor de automatische plaatsing van niet-authentieke engagement op zijn Instagramaccounts heeft Bicep Papa gebruik gemaakt van botaccounts. Het is voor de consument onduidelijk of de niet-authentieke engagement afkomstig waren van Bicep Papa of via de aanbieder van de accounts van niet-bestaande personen. Deze handelspraktijk is onder alle omstandigheden misleidend. De ACM oordeelt dat Bicep Papa met deze activiteiten in strijd handelt met artikel 6:193c, eerste lid, onder c en f, BW, en artikel 6:193g, onder v, BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc.

Bronnen

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-bicep-papa-voor-gebruik-nepvolgers-en-neplikes

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/2020-02-19

Photo by NeONBRAND on Unsplash (bewerkt door Babs Bissumbhar)

Gepubliceerd door Babita Bissumbhar

Welkom op mijn website. Ik ben Babita Bissumbhar. Ik ben juriste en docente NT2. Ik schrijf in mijn blogs over onderwerpen waar mensen in mijn omgeving over praten. In 'Blog 1 Nederland' bespreek ik ontwikkelingen en zaken, veelal uit, maar niet beperkt tot het bestuursrecht. In 'Blog 2 Primary school language' schrijf ik, op verzoek in het Engels, in welke talen er gedoceerd wordt in het primair onderwijs in het buitenland. Ik hoop dat de blogs voor jou als lezer informatief zijn. Wil je een deel van de tekst overnemen, vraag dan eerst mijn toestemming. Heb je behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: