Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk

Samenvatting Pulsvisserij maakt gebruik van de pulskor. Vissen schrikken van de stroomschokjes en worden uit de zandbodem de sleepnetten ingelokt. Per 1 juli 2021 komt er een algeheel verbod op pulsvisserij. Nederland is het hier niet mee eens en zet nieuw wetenschappelijk onderzoek op de agenda van de Europese Commissie (EC). Pulsvisserij blijkt minder schadelijkMeer lezen over “Wettelijke grondslag schorsing pulsvisserij bij inbreuk”

Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied

Samenvatting Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie (EU). Bedreigde plant- en diersoorten worden in Natura 2000-gebieden beschermd zodat de biodiversiteit behouden blijft. De Wet Natuurbescherming (Wnb) waarborgt de bescherming van de Natura 2000- gebieden in Nederland. Voor het gebruik van een overloopparkeerterrein dat in een Natura 2000-gebied ligt, magMeer lezen over “Voorwaarde gebruik overloopparkeerterrein speelpark bij Natura 2000-gebied”

Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015

Samenvatting Om de overproductie van (koe)melk te reguleren, is het melkquotum ingevoerd. Na stabilisatie van de productie en een hogere vraag is het melkquotum in 2015 na dertig jaar afgeschaft. Daarna volgde een fors hogere uitstoot van fosfaat door een hoge melkproductie. Daarom is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De melkveehouder kan fosfaatrechten, productierechten, kopen.Meer lezen over “Geen fosfaatrechten melkveehouder na peildatum 2 juli 2015”