Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen

Samenvatting In 2020 was er een lichte daling van het aantal voorgelegde geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG WMS). Niet alle ingediende geschillen hebben tot een uitspraak geleid. Een aantal is niet-ontvankelijk verklaard bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van een voldoende en concreet belang. Een aantal geschillen isMeer lezen over “Lichte daling aantal onderwijsgeschillen bij Landelijke Commissie Geschillen”

Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?

Samenvatting Over vier weken, per 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is gericht op het bestuur en toezicht van alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Per 1 juli 2021 kan ook hier een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld worden. Belangrijke punten van de WBTR zijnMeer lezen over “Statuten reeds gewijzigd in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021?”

Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland

Samenvatting Bij verhuizing naar het buitenland met een openstaande schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moet elk jaar draagkrachtmeting aangevraagd worden. Bij het ontbreken van een draagkrachtmeting wordt automatisch het minimale aflosbedrag in rekening gebracht. Een studieschuld die hoger is dan € 5000,- met een betalingsachterstand van minimaal twaalf maanden leidt tot opname inMeer lezen over “Betalingsachterstand studieschuld DUO leidt tot weigering afgifte paspoort in buitenland”